Essentielle de plaats waar beauty, wellness en sauna elkaar ontmoeten

Essentielle

Algemene voorwaarden Beauty, nails & wellness

1. Inhoud overeenkomst.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen de verhuurder – Essentielle BE 0636702060 Zandstraat 11 te 3200 Aarschot, België – en de huurder (de klant) die het persoonlijk genotsrecht van de ruimtes van Essentielle huurt voor een zekere tijd tegen een bepaalde prijs.
2. Reservaties.
Een reservatie kan op de volgende 4 manieren gebeuren: aan onze balie tijdens de openingsuren, per telefoon, per email of via onze online agenda. Iedere vorm van reservering impliceert automatisch en van rechtswege dat u zich akkoord verklaart met de toepassing van de onderhavige algemene voorwaarden. Iedere reservatie zal door ons worden bevestigd, daarom verzoeken wij u bij reservatie uw GSM-nummer mee te delen. Uw reservatie wordt door Essentielle steeds als definitief beschouwd, ongeacht op welke wijze de reservatie werd gemaakt : ter plaatse, telefonisch, via het online-agenda, of via mail. Bij een last minute reservatie dient u de volledige som ter plaatse cash te betalen. Bent u in het bezit van een Cadeaubon, gelieve dit tijdens het maken uw reservatie te melden en de bon steeds mee te brengen. Aanbiedingen en promoties zijn steeds beperkt en nooit combineerbaar met eventuele andere kortingen of pakketten in arrangement vorm.
3. Tarieven
De prijs is afhankelijk van het aantal personen, het aantal uur en het tijdstip. De tarieven zijn per uur en minimaal 2uur.
4. Voorschot.
De huurovereenkomst gaat steeds door en is steeds definitief, ook wanneer er geen voorschot werd betaald. Als er tussen de reservatiedatum en verbruiksdatum meer dan 4 kalenderdagen zijn, dient de verbruiker het voorschot onmiddellijk over te maken, dit op de dag dat de reservatie werd gemaakt. Als er tussen de reservatiedatum en verbruiksdatum minder dan 4 kalenderdagen zijn, dient de verbruiker het voorschot op de dag van de reservatie cash te betalen. Het voorschot kan men op 2 manieren betalen. Via een overschrijving op ons rekeningnummer met vermelding van naam en gsmnr. of cash ter plaatse. Als de klant gebruik maakt van een overschrijving, waarvan de mogelijkheid bestaat dat dit niet de dag van reservatie op onze rekening staat, dient hij/zij hiervan een bewijs door te mailen of mee te brengen en voor de unit in gebruik wordt genomen te tonen aan de onthaalverantwoordelijke. Essentielle behoudt zich het voorrecht om reservaties eenzijdig te annuleren indien volgens onze, of een andere database, een klant zich bij eerder gemaakte reservaties niet hield aan de gemaakte afspraken. Als de klant niet betaalt na het beëindigen van de saunasessie , stellen wij, zonder in gebreke stelling, een interest van 12% aan, verschuldigd vanaf de verbruiksdatum, alsook een eenmalige forfaitaire schadevergoeding.
5. Annulatie.
Afspraken kunnen enkel geannuleerd worden tot 7 kalenderdagen voor de afspraak, dit zonder kosten. In het geval u toch annuleert binnen de 7 kalenderdagen, stellen wij een forfaitaire schadevergoeding van 100% aan. Het tijdstip waarop de annulatie mail verzonden is zal als bewijs genomen worden. U kan uw reservatie zelf annuleren via de website, maar ook dan blijven onze voorwaarden van toepassing. Voorschotten worden nooit terug betaald, indien u een annulatie doet van een reservatie die langer dan 7 kalenderdagen op voorhand valt, dient u de reservatie diezelfde dag te verplaatsen, zoniet vervalt uw voorschot. De reservatie kan slechts 1 keer verplaatst worden. Bent u te laat, om welke reden dan ook, dan brengen wij geen bedrag in mindering. Wanneer u verstek laat voor uw reservatie dient u onmiddellijk 100 % van de door u gemaakte reservatie over te maken op ons rekeningnummer. Indien wij binnen 7 dagen uw betaling niet hebben ontvangen zijn wij genoodzaakt om een extern incasso bureau in te schakelen. De bijkomende intresten à rato 12% per jaar, alsook een forfaitair schadebeding van 15% met een minimum van 75 Euro zullen u tevens worden aangerekend. Afspraken kunnen enkel geannuleerd worden tot 7 kalenderdagen voor de
afspraak, dit zonder kosten.Afspraken die verplaatst worden dienen minstens 48u op voorhand verplaatst te worden anders wordt hier een forfaitaire kost van 50% aangerekend van het
bedrag Wij houden ons altijd aan dezelfde regels, voor iedereen en houden daarom geen rekening met prive redenen.
6. Saldo betaling na gebruik sauna.
Bij het verlaten van de saunaruimte vragen wij u om de afspraakuren te respecteren. Per begonnen kwartier (15 min) dat u onze unit te laat verlaat zullen wij u een supplement van €10 aanrekenen. Na gebruik van de sauna wordt het resterende bedrag, incl extra verbruik, onmiddellijk cash ter plaatse afgerekend.
7 Cadeaubonnen.
Cadeaubonnen kunnen via mail, per telefoon of aan onze infobalie worden aangekocht. Indien u in het bezit bent van een cadeaubon, volstaat het om het nummer en de vermelding van de cadeaubon door te geven. Bij niet nakomen van de gemaakte afspraak vervalt de cadeaubon. U dient steeds de vervaldatum van de cadeaubon te respecteren. Eventuele prijsstijgingen zullen doorgerekend worden. Het door de schenker betaalde bedrag is de waarde van de bon.. Opgelet, op bepaalde topdagen telt een ander tarief, het kan dus zijn dat er bij uw cadeaubon een supplement zal aangerekend worden.
8. Veiligheid, hygiëne en gezondheid.
Kinderen en jongeren tot en met 15 jaar, zijn steeds vergezeld van tenminste 2 volwassen die minstens de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. Jonge kinderen die nog niet zindelijk zijn, verzoeken wij een zwempamper te dragen.Voor ieders hygiëne is het verplicht om een droge handdoek onder u te leggen in onze sauna’s en relaxruimtes. Het is niet geapprecieerd om eigen dranken of snacks te nuttigen in onze unit, er staat namelijk een hapje voor u klaar bij aankomst. Onze dranken en snacks zijn ook democratisch geprijsd gun ons dus deze eventuele extra. Zo Kunnen wij sparen voor de verbetering van uw relaxmoment ;-) Elke bader moet een stortbad nemen alvorens een van de faciliteiten in gebruik te nemen. Na ieder gebruik van de sauna en/of stoomcabine is het verplicht te douchen. Om hygiënische redenen zit u in de sauna steeds op een handdoek, ook de voeten worden op een handdoek geplaatst. Badslippers zijn steeds verplicht. Eucalyptus mag u enkel verdund met water op de kachel van de sauna gieten dit met de lepel om brandgevaar te voorkomen en dit in daarvoor bestemde bakjes . Het is ten strengste verboden producten aan de buiten jacuzzi toe te voegen, indien u dit toch doet zullen alle kosten hieromtrent doorgerekend worden naar u (een nieuwe elektrode kost al snel €1000,-) Toegang voor dieren is absoluut verboden evenals binnen roken.
9. Aansprakelijkheid.
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen. U huurt het complex volledig privé , volledig op eigen verantwoordelijkheid en ook het parkeren van de wagen is volledig op eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor schade aan persoonlijke goederen van bezoekers of gebruikers. De directie heeft het recht om elke persoon die een gevaar blijkt te zijn voor zichzelf, of voor anderen de toegang tot de unit te verbieden. (dronkenschap, ordeverstoring, niet naleving van dit reglement, enz..) Verloren of vergeten voorwerpen houden we maximaal 1 maand bij, daarna schenken we deze aan een goed doel. Het Belgisch irecht is steeds van toepassing, eventuele geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld en op basis van redelijkheid en evenwichtige benadering, zo niet zullen de rechtbanken van gerechtelijk arrondissement van Leuven bevoegd zijn om van de geschillen en betwistingen van gelijk welke aard, kennis te nemen en erover te oordelen.


Zijn er tijdens uw verblijf problemen, vertel ze ons en wij trachten deze dan zo snel mogelijk op te lossen.
Wij danken U voor de aandacht waarmee U deze nota gelezen hebt.
Het hele Essentielle Team wenst u een aangenaam en veilig verblijf toe.

Image

Afspraken kunnen enkel geannuleerd worden tot 7 kalenderdagen voor de afspraak, dit zonder kosten.
Afspraken die verplaatst worden dienen minstens 48u op voorhand verplaatst te worden anders wordt hier een forfaitaire kost van 50% aangerekend van het bedrag


Wij beschikken niet over Bancontact en verkiezen cash betaling om kosten te vermijden 😉

Vindt u uw keuze niet tussen onze arrangementen? Wij luisteren graag naar uw wensen om een arrangement op maat te maken. Hilde


Voor de algemene voorwaarden klik hier
Hilde Cortvrindt Zandstraat 11 3200 Aarschot BE 0636.702.060 - Tel 0485 38 51 44


ObscureMyEmail